HQ SERVICE to profesjonalna stacja obsługi klimatyzacji. Serwisujemy i naprawiamy, każdy rodzaj uszkodzeń występujących w fabrycznie montowanych układach. Przy wyborze serwisu i porównaniu ofert prosimy wziąć pod uwagę brak jednoznacznie zdefiniowanych a powszechnie używanych określeń takich jak: „serwis", „kontrola", „czyszczenie" lub „test". Różnice w cenach oferowanego serwisu czy kontroli układu klimatyzacji wynikają z zakresu przeprowadzonych prac. Dlatego w niektórych warsztatach nie wykonywany jest pełen zakres czynności przeglądowych, co skutkuje korzystniejszą ceną usługi. Porównania ofert można dokonać tylko wtedy, gdy zakres robót oraz liczba wymienianych części jest identyczna.


Czynności w ramach pełnego serwisu sprawnej klimatyzacji (zalecane co 3 lata):
- kontrola szczelności układu
- przedmuchanie układu klimatyzacji suchym azotem
- wymiana czynnika
- wymiana oleju
- wymiana osuszacza (konieczna co 3 lata)
- wymiana filtra kabinowego (w zależności od warunków nawet 2 razy do roku)
- dezynfekcja układu wentylacji (zawsze z wymianą filtra)
- kontrola komputerowa układu sterowania

Czynności w ramach corocznego serwisu sprawnej klimatyzacji:

- automatyczna kontrola szczelności
- wymiana czynnika
- wymiana oleju
- wymiana filtra kabinowego
- dezynfekcja układu wentylacji
- kontrola komputerowa układu sterowania

Więcej informacji na temat odgrzybiania klimatyzacji, konieczności i sposobów znajdziecie Państwo na naszej stronie: ozonowe odkażanie mikrobiologiczne klimatyzacji
 
 
Typowe uszkodzenia klimatyzacji:
- nieszczelność – pod tym pojęciem kryje się najczęstsza przyczyna niesprawności układu klimatyzacji, może wystąpić dosłownie wszędzie, zarówno na skutek uszkodzenia mechanicznego jak i również za sprawą starzenia się materiału. Zdarza się też na skutek niefachowej obsługi  serwisowej.
- usterka elektryczna – to przede wszystkim przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzony bezpiecznik, przekaźnik itp.
- usterka sterowania – rzadko elektroniczna samego sterownika, częściej brak sygnału sterującego czy też  uszkodzenia czujników (ciśnienia, temperatury itp.)
usterka mechaniczna – to usterka kompresora, lub zatarcie klap sterujących w układzie wentylacji.
- wilgoć w układzie -  wysoka zawartość wody doprowadza do korozji wszystkich elementów układu.

Dlaczego należy serwisować klimatyzację skoro działa?
Za to pytanie odpowiedzialny jest błędny pogląd, że układy klimatyzacyjne są systemami zamkniętymi i w ogóle nie wymagają obsługi. Serwisujemy klimatyzację by się nie zepsuła gdyż w naturalny sposób nawet z całkowicie szczelnego układu ubywa rocznie do 15 proc. czynnika chłodniczego a bez wymiany oleju w układzie nie można zagwarantować odpowiedniego smarowania kompresora. To natomiast oznacza, że już po trzech latach zdolność do schładzania wnętrza samochodu drastycznie maleje. Ponadto czynnik krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju. Kompresor wymaga obecności tego oleju, bez niego nie jest smarowany. Jeśli w układzie jest za mało czynnika, do kompresora dociera zbyt mało oleju. Może to doprowadzić do kompletnego zatarcia sprężarki. Taka naprawa zwykle pociąga za sobą wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, gdyż poza nowym (lub regenerowanym) kompresorem należy przepłukać cały układ z opiłków. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie:  płukanie układów klimatyzacji urządzeniem PROCH-ONE
 
Czynnik chłodniczy absorbuje wilgoć z powietrza atmosferycznego. Część wilgoci zatrzymuje osuszacz, ale jego możliwości wyczerpują się definitywnie po trzech latach pracy. Jeśli osuszacz nie jest wymieniany, wysoka zawartość wody doprowadzi do korozji wszystkich elementów układu. Następstwem będzie przyspieszone zużycie i mechaniczne uszkodzenia części układu. Gdy w układzie klimatyzacji krąży zawilgocony czynnik chłodniczy zawór rozprężny może ulec zalodzeniu, co całkowicie blokuje działanie klimatyzatora. Regularna wymiana osuszacza pozwala uniknąć wysokich kosztów napraw. Osuszacz usuwa z układu klimatyzacji wilgoć oraz cząsteczki stałe, zabezpieczając sprężarkę i zawór rozprężny przed zniszczeniem i gwarantując optymalną wydajność chłodzenia.
 
Polecam artykuł: http://autokult.pl/2011/06/04/lodowka-w-samochodzie-dzialanie-i-budowa-ukladow-klimatyzacji
   
© 2005-2015 HQ Service